Публічна оферта угоди з користувачем сервісу DOOOD

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ДОГОВОРУ З КОРИСТУВАЧАМИ DOOOD

 

 

Дата прийняття (публікації):  24.01.2022

 

Ця публічна оферта (надалі – Оферта), відповідно до статей 633 та 641 Цивільного кодексу України є пропозицією про укладення публічного Договору, істотні умови якого викладено нижче, згідно якої  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУУУД УКРАЇНА» (надалі - ТОВ «ДУУУД Україна» або DOOOD) (код ЄДРПОУ 44201159) звертається до споживача (надалі – Користувач), який має намір скористатися Сервісом DOOOD.

 

Користувач, шляхом реєстрації на веб-сторінці http://doood.com.ua чи в мобільному Додатку DOOOD (відповідно iOS, Android та HarmonyOS версії), приймає цю публічну оферту, беззастережно та безумовно погоджується з умовами передбаченими цією Офертою, і зобов'язаннями, покладеними на Користувача в рамках цієї Оферти і зобов'язується дотримуватися їх.

 

У разі, якщо Користувач не повністю чи частково не погоджується із цієї Офертою, Користувач зобов’язаний відмовитися від використання Сервісу DOOOD та/або залишити веб-сторінку http://doood.com.ua.

 

Про повне та безумовне прийняття Користувачем Оферти додатково також може свідчити реєстрація на веб-сторінці http://doood.com.ua, оплата вартості замовленої продукції і вартості доставки у будь-який спосіб, які наявні в Додатку DOOOD.

 

Вартість доставки, а також актуальна вартість Продукції (яка встановлюється Продавцями) визначається кожен раз під час акцепту Оферти за кожне замовлення окремо на підставі встановлених цін, ознайомитися з якими Користувач безперешкодно має право в Додатку DOOOD.

 

1. Основні терміни

 

1.1. Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, зареєстрована відповідно до Законодавства України, яка пропонує придбати та продає Користувачам за посередництва DOOOD, вказану в Додатку DOOOD Продукцію на умовах даної Оферти.

 

1.2. Користувач – фізична особа, яка досягла 18 років, має повну цивільну правоздатність та дієздатність, яка є користувачем Додатку DOOOD або оформила замовлення через Додаток DOOOD і укладає за допомогою Додатку DOOOD Договір купівлі-продажу Продукції з Продавцем або Договір доручення з кур’єром на отримання Продукції, її доставку Користувачу та/або оплату Продукції  (прийняття пропозиції укласти такі договори).

 

1.3. ТОВ «ДУУУД Україна» має право від імені та за рахунок Продавців розміщувати в Додатку DOOOD пропозиції Продавців укласти Договір купівлі-продажу Продукції з Продавцем, отримувати оплату вартості Продукції та надавати можливість Користувачам самостійно отримувати Продукцію Продавців в місці її продажу або укладати Договір доручення з Кур’єрами на отримання Продукції та її доставку Користувачу.

 

1.4. Програмний Сервіс DOOOD –програмний комплекс, що має на меті створення сприятливих умов для розвитку комерційних відносин між зареєстрованими у Додатку DOOOD Продавцями, Кур’єрами та Користувачами за допомогою мережі Інтернет.

 

1.5. Продукція – їжа та інші оброблені або необроблені харчові продукти, а також будь-які інші споживчі товари, інформація про які публікується у Додатку DOOOD, та яка підлягає реалізації Продавцями на умовах цієї Оферти.

 

1.6. Додаток DOOOD – це мобільний додаток (відповідно iOS, Android та HarmonyOS версії) з назвою Doood  і/або сайт http://doood.com.ua у мережі Інтернет, які надають Користувачам можливість для пошуку, замовлення і отримання або доставки Продукції в режимі реального часу за допомогою мережі Інтернет.

 

1.7. Замовлення – відповідним чином оформлене і розміщене в Додатку DOOOD доручення щодо придбання, отримання та/або доставки Продукції Продавця.

 

1.8. Кур'єри – фізичні особи або фізичні особи-підприємці або особи, які здійснюють придбання та/або доставку Продукції та/або оплату Продукції від імені Користувача, відповідно до доручень Користувачів щодо покупки та/або доставки Продукції.

 

1.9. Доставка або вартість доставки – плата, яку Користувач сплачує Кур’єру за виконання доручення на отримання Продукції, її доставку Користувачу та/або оплату Продукції.

 

1.10. Вартість замовлення - плата, яку Користувач сплачує DOOOD за виконання доручення на замовлення і оплату Продукції та/або її доставку Користувачу.

 

1.11. Ціна Продукції – це чиста ціна (разом із ПДВ, податком на прибуток чи будь-якими іншими податками, де це можливо), яку Користувач повинен сплатити DOOOD чи Кур’єру під час замовлення або отримання Продукції.

 

1.12. Сервіс DOOOD – це мобільний додаток DOOOD (відповідно iOS, Android та HarmonyOS версії) з назвою Doood  і/або сайт http://doood.com.ua у мережі Інтернет, які надають Користувачам можливість для пошуку, замовлення і отримання або доставки Продукції в режимі реального часу за допомогою мережі Інтернет.

 

1.13. Місце доставки – це заклад Продавця або адреса, вказана в Додатку DOOOD і в Замовленні Користувача на придбання Продукції, де Користувач може отримати Продукції особисто чи бажає отримати на підставі Угоди про доставку безпосередньо з Кур'єром.

 

2. Предмет договору

 

2.1. За цим договором DOOOD надає послуги з надання доступу Користувачам до Сервісу DOOOD через Додаток DOOOD та підтримки його діяльності. Доступ Користувачам до Сервісу DOOOD через Додаток DOOOD надається на безоплатній основі. Користувач за допомогою функціоналу Додатку DOOOD може оплачувати вартість Замовлення, Продукції та/або Доставки.

 

Для продажу Продукції за допомогою Сервісу DOOOD або Додатку DOOOD укладається Договір роздрібного купівлі-продажу безпосередньо між Користувачем та Продавцем. Для доставки Замовлення Користувач укладає Угоду про доставку безпосередньо з Кур'єром. Договір роздрібного купівлі-продажу та угода про доставку вважаються укладеними з моменту підтвердження Замовлення за допомогою Сервісу DOOOD або Додатку DOOOD.

 

DOOOD виступає лише постачальником послуг інформаційного суспільства і не є стороною Договору роздрібного купівлі-продажу або угоди про доставку. DOOOD не є виробником чи продавцем Продукції або постачальником послуг доставки.

 

DOOOD виступає агентом для Продавців стосовно посередництва у Договорі роздрібного купівлі-продажу між Продавцями та Користувачами. DOOOD виступає також агентом для Кур’єрів стосовно посередництва у угодах про доставку між Кур’єрами та Користувачами.

 

Як повноважний агент, DOOOD уповноважений кожним Продавцем та кожним Кур’єром отримувати платежі від Користувачів від імені відповідного довірителя та розподіляти отримані кошти між Продавцями та Кур’єрами, залишаючи собі відповідну комісійну/агентську винагороду.

 

2.2. Сервіс DOOOD дозволяє Продавцям розміщувати інформацію про свою Продукцію. При цьому DOOOD від імені Продавців та на підставі укладених з ними агентських договорів пропонує Користувачам можливість укласти Договір купівлі-продажу Продукції відповідного Продавця, яка розміщена у Сервісі DOOOD шляхом здійснення замовлення та оплати вартості замовлення в Додатку DOOOD.

 

2.3. Користувачі одночасно із замовленням Продукції надають доручення DOOOD або Кур’єру (укладають Договір доручення) на придбання та/або доставку Продукції та/або оплату Продукції від імені Користувача.

 

2.4. У жодному випадку в межах цієї Оферти DOOOD не є та не може бути Продавцем будь-якої Продукції для Користувача відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». Будь-які претензії щодо продажу Продукції, якості, кількості та інших умов продажу, можуть пред’являтися Користувачем виключно до Продавця відповідної Продукції.

 

2.5. DOOOD не надає послуги з доставки Продукції Користувачу на підставі договірних відносин із Користувачем. Будь-які претензії щодо доставки Продукції повинні пред'являтися Користувачем виключно до Кур'єра, який здійснював доставку такої Продукції для Користувача.

 

2.6. DOOOD не є особою, яка здійснює прийняття та/або передачу, та/або розгляд претензій від Користувачів, пов'язаних з Продукцією та організацією доставки Продукції, а також, разі якщо Користувач зазначив невірну адресу доставки Продукції.

 

2.7. DOOOD не здійснює повернення Користувачам грошових коштів за Продукцію після її оплати Користувачами, в тому числі у разі, якщо Користувач зазначив невірну адресу доставки Продукції.

 

2.8. Будь-які претензії, пов’язані з кількістю та якістю Продукції, а також з питаннями повернення грошових коштів за Продукцію розглядаються Продавцями відповідної Продукції.

 

2.9. Ціни Продукції, вартість замовлення та вартість Доставки вказуються в Додатку з урахуванням податків та зборів і не є фіксованими, можуть змінюватися в залежності від настання певних обставин, які випливають чи можуть впливати на Ціну Продукції.

 

3. Реєстрація в Додатку DOOOD та правила користування Додатком DOOOD

 

3.1. Для можливості оформлення замовлень та використання можливостей Сервісу DOOOD Користувачеві необхідно зареєструватися в Додатку DOOOD і створити унікальний обліковий запис. Під час заповнення форми реєстрації в Додатку Користувач повністю погоджується з умовами даної Оферти та Правилами обробки персональних даних шляхом підтвердження пункту «Приймаю умови Угоди та Правила обробки персональних даних».

 

3.2. Шляхом заповнення форми реєстрації Користувач погоджується на надання точної і правдивої інформації про себе. У разі надання Користувачем недостовірної інформації про себе, DOOOD матиме право відмовити Користувачеві в оформленні та прийнятті його замовлення та/або відмовити такій особі у доступі до Додатку DOOOD та/або реєстрації в ньому без застосування до DOOOD жодних штрафних санкцій.

 

3.3. DOOOD надає Користувачеві можливість створення єдиного персонального облікового запису (профілю або аккаунту). У разі створення Користувачем більше одного облікового запису DOOOD залишає за собою право видалити створені Користувачем будь-які інші облікові записи та/або відмовити Користувачеві у доступі до Додатку чи Сервісу DOOOD.

 

3.4. Реєстрація в Додатку DOOOD дозволяється лише для фізичних осіб, які досягли 18 років і мають повну цивільну правоздатність та дієздатність. Користувач підтверджує, що на момент реєстрації йому виповнилося 18 років та він має повну цивільну правоздатність та дієздатність.

 

3.5. Користувач несе повну відповідальність за належне зберігання свого логіна і пароля, а також за всі дії, що будуть вчинені під його обліковим записом в Додатку чи Сервісі DOOOD від його імені. В жодному разі DOOOD не буде нести відповідальність за використання логіна і пароля Користувача третіми особами, а також за будь-які дії, що вчинені під обліковим записом Користувача в Додатку чи Сервісі DOOOD без його відому.

 

3.6. У разі, якщо в DOOOD з’явиться обгрунтована підозра щодо вчинення Користувачем будь-яких протиправних дій, в тому числі у: шахрайстві з банківськими картами, розповсюдженні спаму, шкідливих програм, інших діянь, що порушують умови цієї Оферти, DOOOD має право звернутися у відповідні державні органи з заявою та/або заблокувати і/або видалити обліковий запис Користувача без застосування до DOOOD будь-яких штрафних санкцій.

 

3.7. Шляхом реєстрації в Додатку DOOOD Користувач надає DOOOD повне право (дозвіл) на обробку його персональних даних з метою укладення цивільно-правових угод, надання та/або передачі персональних даних (у тому числі номеру телефону) третім особам в порядку і на підставах, визначених чинним законодавством України та Правилами обробки персональних даних DOOOD, без необхідності окремого повідомлення Користувача про такі дії. У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних Користувач не заперечує проти обробки його персональних даних, якщо така необхідність буде визначена чинним законодавством України та/або внутрішніми документами DOOOD, а також повідомляє, що він ознайомлений з Законом України «Про захист персональних даних». Крім того, Користувач підтверджує факт повідомлення про включення його персональних даних до відповідної бази персональних даних, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

 

3.8. Користувач шляхом реєстрації в Додатку DOOOD надає свою безумовну згоду на отримання регулярних розсилок з актуальною інформацією щодо Продукції Продавців, акцій і бонусних програм на свою електронну пошту та/або у вигляді sms-повідомлень та/або у вигляді повідомлень у відповідних програмах-месенджерах.

 

Користувач підтверджує, що отримання Користувачем інформації на його електронну пошту і/або у вигляді будь-яких повідомлень, не є спамом. Користувач має право у будь-який момент відмовитися від послуг регулярних розсилок, звернувшись у службу підтримки DOOOD за номером телефону або по електронній пошті, зазначених в Додатку DOOOD.

 

Підставою для припинення доступу Користувача до послуг регулярних розсилок є заява Користувача, складена за формою, встановленою DOOOD, яку Користувач заповнює та надсилає на електронну пошту DOOOD. Термін розгляду заяви Користувача не повинен перевищувати 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання DOOOD заяви від Користувача.

 

3.9. Користувач самостійно обирає Продукцію, інформація про яку розміщена в Додатку, шляхом створення Замовлення та самостійно несе відповідальність за вид, кількість обраної Продукції та правильність вказаної адреси доставки Продукції.

 

3.10. Натискаючи кнопку “Перейти до оплати” та “Замовити”, Користувач підтверджує Замовлення Продукції, підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами цього Договору,  приймає (акцептує) пропозицію укласти Договір купівлі-продажу Продукції з Продавцем та Договір доручення з Кур’єрами на отримання Продукції, її доставку Користувачу та/або оплату Продукції, на умовах, що вказані в Додатку DOOOD.

 

3.11. Користувач має право у будь-який момент видалити свій персональний обліковий запис (профіль), звернувшись до відповідного меню у Додатку DOOOD.

 

3.12. Під час видалення персонального облікового запису (профілю) ініціюється процедура видалення персональних даних Користувача, яке може тривати до 30 календарних днів без окремого повідомлення Користувача про видалення персональних даних.

 

4. Права і обов'язки DOOOD

 

4.1. Обов'язки DOOOD:

 

4.1.1. приймати та обробляти замовлення від імені Продавця та/або Кур’єра, повідомляти Користувачеві інформацію щодо змін в статусі замовлення, орієнтовного часу і вартості здійснення доставки;

 

4.1.2. не розміщувати в Додатку DOOOD будь-яку інформацію, що порушує права третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності;

 

4.1.3. приймати від імені Продавця грошові кошти в рахунок оплати Продукції;

 

4.1.4. приймати від імені Кур’єра грошові кошти в рахунок оплати послуг Кур'єра;

 

4.1.5. здійснювати будь-які інші обов'язки DOOOD, які прямо передбачені цією Офертою.

 

4.2. Права DOOOD:

 

4.2.1. на свій власний розсуд змінювати, доповнювати або видаляти будь-яку опубліковану в межах Додатку DOOOD інформацію, а також відеоконтент і будь-які елементи і складові частини Додатку DOOOD, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів, в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, в тому числі, але не виключно, у випадку порушення Користувачами умов цієї Оферти та/або чинного законодавства України, серед іншого, у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв.

 

4.2.2. без спеціального повідомлення Користувача змінювати і/або доповнювати цю Оферту. Будь-які зміни/доповнення вступають в силу з моменту їх офіційного розміщення (публікації) в Додатку DOOOD або на веб-сторінці http://doood.com.ua;

 

4.2.3. розміщувати коментарі до відгуків Користувача;

 

4.2.4. проводити будь-які маркетингові заходи, в тому числі, шляхом розсилки актуальної інформації про Продукцію Продавця, акції і бонусні програми на електронну пошту Користувача і/або у вигляді повідомлень;

 

4.2.5. залучати до надання послуг відповідно до цих Правил будь-яких третіх осіб, зберігаючи при цьому повну відповідальність перед Користувачами за послуги, надані через Додаток DOOOD.

 

4.2.6. відмінити замовлення у наступних випадках:

 

а) якщо Користувачем виявиться особа, яка не досягла 18 років (підтвердження віку Користувача  здійснюється будь-яким з документів, передбачених Законом України «Про єдиний демографічний реєстр» і документах, що підтверджують громадянство);

 

б) якщо замовлення здійснено у період часу, коли органами державної влади та/або місцевого самоврядування встановлено заборону на продаж та/або доставку алкогольних напоїв;

 

в) якщо замовлення Продукції було здійснене та не отримано Користувачем або Кур’єром, який дії від імені Користувача, на протязі 20-ти хвилин, DOOOD має право позначити його як “скасоване” та не повертати кошти за таке замовлення Користувачу в Додатку DOOOD.

 

 

5. Права і обов'язки Користувачів

 

5.1. Обов’язки Користувачів

 

5.1.1. Своєчасно і у повному обсязі оплачувати Замовлення;

 

5.1.2. Отримати замовлення відповідно до умов цієї Оферти;

 

5.1.3. Надавати усі необхідні документи у разі потреби для підтвердження віку Користувача;

 

5.2. Права Користувачів

 

5.2.1. Отримати Замовлення у порядку та на умовах, визначеному цією Офертою;

 

5.2.2. Звертатись зі скаргами/пропозиціями щодо Замовлення до Продавця за умови збереження Користувачем відповідної квитанції про придбання (товарного/фіскального чеку), що необхідно для підтвердження здійснення відповідного Замовлення.

 

6. Правила отримання та/або доставки Продукції

 

6.1. Після розміщення Замовлення Користувача DOOOD повинен організувати послугу самостійного отримання Замовлення Користувачем або доставки Кур'єром через платформу для того, аби замовити доставку Продукції Користувачу. Користувач укладає угоду про доставку з Кур’єром виключно через Додаток DOOOD.

 

6.2. Користувач самостійно отримує Замовлення у визначений Додатком DOOOD час та у місці отримання, яке вказане у замовленні в Додатку DOOOD.

 

6.3. Кур’єр доставляє Замовлення до Місця доставки, яке вказує Користувач в Додатку DOOOD. Користувач та Кур’єр можуть домовитися про інше Місце доставки за умови, що Користувач попередньо сплатить вартість доставки за новим Місцем доставки.

 

6.4. Користувач повинен бути присутнім на місці самостійного отримання замовлення чи доставки у орієнтовний час доставки Замовлення, зазначений в Додатку DOOOD.

 

6.5. Користувач повинен бути доступний для прийому дзвінків на номер мобільного телефону, вказаний в Додатку DOOOD, з моменту оформлення замовлення в Додатку DOOOD до отримання Замовлення.

 

6.6. DOOOD може скасувати доставку Продукції та стягнути з Користувача повну ціну Замовлення або зменшити баланс Користувача в Додатку DOOOD на вартість, еквівалентну повній вартості Замовлення, в таких випадках:

 

6.6.1. Користувач відсутній у Місці доставки протягом 20 хвилин або протягом 20 хвилин після прибуття Кур'єра до нього;

 

6.6.2. номер мобільного телефону, наданий Користувачем, недоступний для зв’язку кур’єром протягом 10 хвилин;

 

6.6.3. Користувач та Кур'єр не домовилися про нове Місце доставки, у разі використання функції доставки Продукції.

 

6.7. Будь-який час доставки Продукції чи будь-який інший розрахунок часу, що повідомляються Користувачу через Додаток DOOOD є лише приблизним часом.  DOOOD не гарантує, що Продукція буде доставлена в очікуваний час, оскільки, на терміни доставки Продукції також можуть впливати такі фактори, як затори, час пік та погодні умови.

 

6.8. У разі самостійного отримання Замовлення, Користувач зобов’язаний прибути до закладу Продавця в межах часу, зазначеного в Додатку DOOOD як час для отримання Замовлення та отримати Замовлення.

 

6.9. У разі відсутності Користувача в Місці доставки в закладі Продавця в межах часу, зазначеного в Додатку DOOOD як час для отримання Замовлення, DOOOD має право скасувати Замовлення у зв’язку із неявкою Користувача. При цьому, Вартість Замовлення у разі неявки Користувача в жодному разі не повертається Користувачу.

 

7. Відповідальність

 

7.1. Виключно Продавець несе одноосібну відповідальність за будь-які дефекти якості і кількості замовленої Продукції або будь-які інші явні або приховані недоліки у Продукції чи заподіяні Продукцією збитки Користувачу. В жодному разі DOOOD не може нести відповідальності за вказані вище дефекти та/або недоліки (включаючи відповідальність за будь-які алергічні реакції на продукти харчування або будь-які інші проблеми зі здоров'ям Користувача внаслідок вживання Продукції).

 

7.2. Виключно Кур'єри несуть особисту відповідальність за виконання Угоди про доставку із Користувачем, і DOOOD не несе жодної відповідальності за її належне виконання.

 

7.3. У разі якщо у Користувача виникли підозри, що його платіжна карта, яка пов'язана з Додатком чи Сервісом DOOOD була викрадена, скомпрометована та/або використовується третіми особами у

шахрайських цілях, Користувач зобов’язується негайно повідомити про це DOOOD за допомогою Додатку та/або Сервісу DOOOD.

 

7.4. До отримання такого повідомлення від Користувача DOOOD не несе відповідальності за будь-яке шахрайське використання платіжної картки Користувача третіми особами із використанням Додатку та/або Сервісу DOOOD.

 

7.5. Веб-сайт http://doood.com.ua, Додаток та Сервіс DOOOD надаються Користувачеві виключно за принципом "як є". DOOOD не несе жодної відповідальності за будь-які перебої, помилки в з'єднанні, відсутність або збої в роботі веб-сайту http://doood.com.ua, Додатку та Сервісу DOOOD. Крім того, DOOOD на власний розсуд може вводити нові та/або припиняти існуючі функції веб-сайту http://doood.com.ua, Додатку та Сервісу DOOOD без окремого повідомлення Користувачів належним чином про це.

 

8. Прикінцеві положення

 

8.1. DOOOD залишає за собою право вносити зміни до цієї Оферти в будь-який час, завантажуючи змінену Оферту веб-сайт http://doood.com.ua чи в Додаток DOOOD і повідомляючи про це всіх Користувачів на електронну адресу, надану Користувачем під час реєстрації.

 

8.2. В будь-який час DOOOD може змінювати або видаляти різні частини веб-сайту http://doood.com.ua Додатку та Сервісу DOOOD або змінювати їх характеристики та вибір Продавців частково або повністю, в будь-який час і без попереднього повідомлення Користувача.

 

8.3. Використання веб-сайту http://doood.com.ua,  Додатку та Сервісу DOOOD та всі правовідносини, що виникають на її основі, будуть регулюватися матеріальним законодавством України.

 

8.4. Якщо спір, що випливає з цієї Оферти, не може бути вирішений шляхом переговорів, то спір буде остаточно вирішено у відповідному суді України. Якщо Користувач  є  споживачем, юрисдикція визначається відповідно до обов'язкових положень, що застосовуються до споживачів.

 

8.5. У тих випадках, коли існують версії цієї Оферти будь-якою іншою мовою, переважну силу має україномовна версія цієї Оферти.